Triput je triput


Uz broj tri vezane su mnoge priče – od poznatih poput “treća sreća”, “tri je tradicija” i drugih do onih manje poznatih a više kolokvijalnih poput “Fata je Fata, al’ triput je triput”, a uskoro će se vezati još jedna: vol 3..
Za one koji su bili na prethodna dva događaja (vol. 1 i vol 2.) ne treba puno najava, a za one druge možda je najbolja najava čitanje logova 😉
Vedro i veselo vas očekujemo i ovaj put!

Leave a Reply